Brages Bilforretning til Digerneset

I fellesskap med Brages bygger vi nytt fullservice bilanlegg på Digerneset.
Dette innebærer komplett salg og service funksjon for BMW, MINI, Toyota og Lexus.


Wenaas Kapital AS | 6386 Måndalen