Om Wenaas Kapital

Wenaas Kapital har histore helt tilbake til 30 tallet. Lars Wenaas, farfar og oldefar til dagens eiere, startet da en konfeksjonbedrift i hjembygda Måndalen.  I 1954 tok Sigmund Wenaas og kona Lidveig over, og videreførte bedriften.
 
Tidlig på 70 tallet kom Nils Wenaas inn i konfeksjonsbedriften, og i 1975 ble det etablert eget merkenavn, distribusjonskanaler, og salgsapparat. Forut for dette var driften i hovedsak basert på leiesøm. På slutten av 70 tallet hadde man den mest moderne konfeksjonsfabrikken i Europa, og de innovative grepene som ble tatt gjorde at de to neste tiårene var preget av sterk vekst og god inntjening. I perioden ble 16 øvrige tekstilselskap oppkjøpt.
 
I 1996 ble Wenaas AS børsnotert, og på slutten av 90 tallet ble det i Måndalen bygd et moderne distribusjons- og logistikksenter for arbeidstøy og verneutstyr. Noen år etter dette fusjonerte Wenaas AS med en annen solid arbeidstøyprodusent fra Danmark, Kansas AS. Investeringsselskapet Axcel m. fl kjøpte 87%  av aksjene, de resterende 13% av aksjene solgte en til Industri Kapital i 2006. I perioden satset også Wenaasgrupppen ved Lars og Nils Wenaas på utvikling, og forvaltning av hotelleiendommer.
 
I 2006 skilte brødrene Lars og Nils Wenaas lag forretningsmessig, og Wenaas Kapital AS ble etablert. 
 
I perioden fra 2007 har selskapet hatt fokus på utvikling av en solid eiendomsmasse, og selskapet har pr i dag 5 ansatte. Wenaas Kapital har fokus på nyere bygg, og er engasjert i hotell, kontor, lager, logistikk, og detaljhandels bygninger samt boligutvikling.
 
En viktig satsing for selskapet er Digerneset Næringspark. Totalt skal det utvikles 400 mål med næringsareal på Digernesskiftet i Skodje kommune. I samme struktur eier og utvikler vi også andre handelseiendommer i M&R. Sommeren 2016 kom Møller Eiendom inn på eiersiden i Digerneset Næringspark. 
 
I tillegg forvaltes selskapets likviditetsreserver aktivt gjennom noterte aksjer, og obligasjoner etc.