Fremtidige vegprosjekt

Digerneskrysset er et sentralt knutepunkt i regionen både i forhold til dagens veger, men også i forhold til planlagte vegprosjekter.

Nedenfor er linker til planlagte vegprosjekt som vil styrke Digerneset Næringspark som regionalt knutepunkt. Ifølge tall fra Statens Vegvesen vil ÅDT veksten ved etablering av Møreaksen kontra dagens ÅDT på fergestrekningen Molde-Vestnes øke betraktelig. Ny estimert ÅDT ved kryssingen av Romsdalsfjorden (Vik-Julbøen) er estimert til 9.500-13.000. Dette estimerer en økning i intervallet 6.500-10.000 i forhold til ÅDT på fergen. Dette vil materialisere seg i en betydelig økning i ÅDT på Digerneskrysset (fra dagens ÅDT på ca 11.000). I tillegg til dette vil en eventuell etablering av Storfjordsambandet også føre til en betydelig økning av ÅDT på Digerneskrysset. Dette underbygger at den sentrale beliggenheten til Digerneset i fremtiden bare vil styrke seg.