Generelt om næringsparken

Fremtidens knutepunkt i Møre og Romsdal. 400 mål stort område regulert til handel, logistikk og lett industri.
Totalt areal: 
400 daa  |  
Bebyggbart areal: 
320 daa  |  
ÅDT i krysset: 
ca 11000

Tomtekart

REGULERINGSKART

Området er detaljregulert med hovedformål forretning, logistikk og lett industri.

Kombibygg

Vi har under planlegging et kombibygg.

Oversiktsbilde 2007

Oversiktsbilde tatt i 2003 som viser hele området for Digerneset Næringspark. Det gamle krysset til venstre i bildet og Svortatjønna til høyre i bildet. Slik var situasjonen frem til 2007-2008.

Oversiktsbilde 2014

Oversiktsbilde fra juni 2014 tatt fra samme posisjon som bildet fra 2003.

Grunnarbeider

Det er Busengdal Transport AS som utfører grunnarbeider på området. Dette innebærer sprenging og grovplanering samt infrastruktur i form av veier, vann og avløp.