Burger King

Burger King drive thru restaurant åpnet 18.8.2017. Restauranten ligger sentralt og lett tilgjengelig i næringsparken. Digerneset Næringspark AS er glad for at Burger King har valgt Digerneset som sitt nye punkt på Sunnmøre. Dette vil underbygge området som et kommersielt kraftfullt handelspunkt og øke attraktiviteten. Burger King vil være en ny og attraktiv etablering for området og vil supplere de andre aktørene som allerede er etablert på området. Etableringen underbygger Digerneset Næringspark som et knutepunkt i Møre og Romsdal.
Byggeår: 
2017  |  
Areal: 
390 m2 (BTA)  |  
Tomt: 
2100 m2  |  
Sted: 
Digerneset Næringspark (Skodje)

Ordføreren med på åpningen

Dagen før åpning var det lukket arrangement for spesielt inviterte. Ordføreren i Skodje kommune, Dag Olav Tennfjord var til stede.