Skibåsen 40

Rasjonelt kombinasjonsbygg sentralt i Sørlandsparken i Kristiansand. Bygget er et multi bruker bygg, og har fleksible løsninger for enkel tilpasning til leietagere.