Trulserud-Gran: Solgt!

På Trulserud har vi bygd i 4 trinn, og totalt 25 enheter i løpet av en femårsperiode. Boligene grenser mot friareal. Eiendommen ligger ca 3,5 km sør øst for Brandu og ca 6,5 km nord vest for Gran. Boligene holder god standard og vi har bevisst økt kvaliteten i forhold til sammenlignbare prosjekter. 25 av 25 solgt!
Byggeår: 
2010-2015  |  
Type: 
Rekkehus  |  
Antall enheter: 
25  |  
Areal: 
  |  
Kommune: 
Gran  |  
Sted: 
Moen/Jaren  |  
Adresse: 
Trulserudvegen