Viubråtan-Harestua: Kommer for salg!

Utviklingseiendom på Harestua. Her vil vi regulere, og legge til rette for feltutbygging. Eiendommen har en fin og landelig beliggenhet inntil den nyere bebyggelsen på Harestua i sør med gangavstand til togstasjon. Ellers grenser eiendommen mot markaområder i øst/vest og nord. Harestua er i god utvikling, og med sin nærhet og gode (35-40 min.) pendleravstand til Oslo, samt togforbindelse med Gjøvikbanen, opplever Harestua god vekst og tilflytning. Tomten er lettkuppert med gode solforhold hele dagen.
Kommune: 
Lunner  |  
Sted: 
Harestua  |  
Adresse: 
Viubråtan   |  
Totalareal: 
110daa